De rijdende logopedist: een initiatief van Logopedisch Spectrum Nederland

Hier vertellen wij u over onze unieke dienst: ‘de rijdende logopedist’. ‘De rijdende logopedist’ is speciaal ontwikkeld voor het bedienen van kleine scholen en is uniek in zijn soort.

de rijdende logopedist

Wie?

 ‘De rijdende logopedist’ is een logopedist werkzaam bij Logopedisch Spectrum Nederland. Deze logopedist werkt niet vanuit een vaste locatie, maar rijdt in een volledig ingerichte bestelauto van school naar school. De logopedist bezoekt de scholen volgens een vast rooster. Ook in schoolvakanties en buiten schooluren. Kinderen van buiten school kunnen ook logopedisch worden begeleid door ‘de rijdende logopedist’.

Waarom?

 Steeds vaker krijgen we bij Logopedisch Spectrum Nederland het verzoek logopedie binnen een school te verzorgen. Dit doen wij uiteraard graag. Maar wij willen dit ook goed doen. Om het goed te doen, is onder andere voldoende behandel- en testmateriaal noodzakelijk. Op kleine scholen is het moeilijk te investeren in voldoende behandel- en testmateriaal. Vandaar de volledig ingerichte bestelauto met daarin al het behandel- en testmateriaal wat de logopedist nodig heeft.

Vergoeding

 De logopedische behandelingen op school worden vergoed door de zorgverzekeraars, mits er wordt gewerkt volgens het document ‘Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerste lijn’.

Kwaliteit

 Bij Logopedisch Spectrum Nederland werken we volgens de kwaliteitsrichtlijn en -eisen van de NVLF (beroepsvereniging logopedisten), de zorgverzekeraars en de kwaliteitstoets logopedie. De NVLF heeft het document ‘Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerste lijn’ ontwikkeld. De zorgverzekeraars verwijzen in de contracten naar dit document.

Wij werken volgens deze inrichtingseisen, om zo de vergoeding door de zorgverzekeraar te waarborgen.

Voor het volledige document ‘Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerstelijn’, klik hier

 

Meer informatie?

 Heeft u interesse in logopedie op school of ‘de rijdende logopedist’?

Wanneer u interesse heeft in logopedie op school of ‘de rijdende logopedist’, kunt u contact met ons opnemen door:

       Te mailen: info@logopedischspectrum.nl
       Te bellen: 06 412 49 882 (Marjoleine Huitema, praktijkhouder)

Lees hier meer over onze samenwerking met de Picardtschool in Coevorden: klik hier 

Back to Top